Centro Asturiano de Miami Estados Unidos de América ( U.S.A.)
Miami-listado

Presidente: Hilda Avello Vada

Dirección: P.O. Box 940594 33194 Miami - Florida - 0594

Teléfono: 001 305 2712984

Web: http://www.centroasturianomiami.org

E-mail: centroasturmiami@bellsouth.net